YHDISTYS- JA KYLÄTOIMINTA

Vehmersalmi on tunnettu aktiivisesta yhdistystoiminnastaan. Täällä toimii noin 30 järjestöä, jotka tarjoavat alueemme asukkaille monipuolista hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa.

Hei yhdistysten tiedot löytyvät  sähköisestä palveluhakemistosta ja Vehmeriläinen lehti 1/21 ja uusitaan 1/22 lehdessä. Ja tähän tulevat muutokset voitte ilmoittaa nyt kevään aikana Hannes Ojalehdolle.

HUOM! 

Tarkistakaa oman yhdistyksen yhteystiedot, kiitos.

Ko. sähköpostiin voitte myös ilmoittaa tapahtumista, tilaisuuksista, koulutuksista ym. Julkaisemme tiedot tapahtumakalenterissamme.

Yhteistyö asuinalueemme kansalaisjärjestöjen, yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa on tärkeä painopistealue kaupunginosayhdistyksemme toiminnassa. Koy Vehmersalmi ry pyrkii rakentavalla toiminnallaan edistämään eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja samalla vahvistamaan alueellisen yhteistyön koordinoijan roolia.

Jos huomaat oman yhdistyksesi tiedoissa virheitä, varsinkin, jos on tullut muutoksia hallituksen jäsenistöön, ota yhteyttä Hannes Ojalehto  puh 040 419 6435 koy_palveluhakemisto@koyvehmersalmi.fi

Koy Vehmersalmi ry ylläpitää paikallisten yhdistysten luetteloa. Muutoksista pyydämme ilmoittamaan sähköpostitse tiedotus@koyvehmersalmi.fi