Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry tietosuojaseloste

Yhdistys: Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry 
Yhteystiedot: toimisto@koyvehmersalmi.fi 
Yhteyshenkilö: yhdistyksen sihteeri

YHDISTYKSEMME HENKILÖREKISTERIT: JÄSENREKISTERI

ylläpidetään yhdistyslain velvoitteiden täyttämistä ja yhteydenpitoa, sekä jäsenmaksujen hoitoa varten.

Henkilötietojen lainmukaiset edellytykset: 

lakisääteinen velvoite; pidämme yhdistyslain mukaista luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja liittymällä jäseneksi henkilö antaa suostumuksensa tietojen lisäämisestä rekisteriin.

HALLITUKSEN JÄSENTEN, TOIMIHENKILÖIDEN SEKÄ VEHMERILÄINEN TIEDOTUSLEHDEN MAINOSTAJIEN YHTEYSTIETOREKISTERI

Hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden sekä Vehmeriläinen tiedotuslehden mainostajien yhteystietorekisteriä ylläpidetään yhdistyksen toiminnan hoitoa varten. Entisten hallitusten jäsenten tiedot säilytetään yhdistyksen historiaa varten.

Henkilötietojen lainmukaiset edellytykset:

Suostumus; Hallituksen jäsen antaa suostumuksensa henkilötietojen käyttöön, ottaessaan vastaan hallituspaikan.

YHTEYSTIETOREKISTERI

Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry tehtävänä on kylätoiminnan kehittäminen. Rekisteriä käytetään yhteydenpitoon ja tiedottamiseen jäsenille ja muille yhteistyökumppaneille.

Henkilötietojen lainmukaiset edellytykset:

Suostumus; Kerätään oman toiminnan yhteydessä osallistujalistalla, jossa henkilö antaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn, sekä nettisivuilla olevalla yhteystietojen päivityslomakkeella, jonka yhteydessä tietosuojalomake on nähtävillä. Muiden organisaatioiden ja mm. kuntien yhteystietoja voidaan kerätä esim. nettisivuilta.

SÄHKÖPOSTILISTAT / SÄHKÖISET UUTISKIRJEET

Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry:n tehtävänä on kylätoiminnan kehittäminen. Rekisteriä käytetään yhteydenpitoon ja tiedottamiseen jäsenille, kyläläisille ja muille yhteistyökumppaneille.

Henkilötietojen lainmukaiset edellytykset:

Suostumus; Kerätään oman toiminnan yhteydessä osallistujalistalla, jossa henkilö antaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn, sekä nettisivuilla olevalla yhteystietojen päivityslomakkeella, jonka yhteydessä tietosuojalomake on nähtävillä.

OSALLISTUJALISTAT Osallistujalistaa käytetään tapahtuman, hankkeen, koulutusten, retken tai vastaavan yhteydenpitoon. Peruste suostumus.

Hallituksen jäsenten yhteystiedot; jäsenen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tarvittaessa henkilötunnus ja pankkiyhteystiedot.

Yhteystietorekisteri; Yhdistyksen/organisaation nimi, yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Sähköpostilista; Yhdistyksen/organisaation nimi, tarvittaessa yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite

Osallistujalista: Ilmoittautuneen nimi, tarvittaessa organisaation nimi, sähköpostiosoite tai puhelinnumero sekä mahdolliset ruoka-aineallergiat (perusteluna rekisteröidyn elintärkeä etu eli terveys).

Oikeus tulla unohdetuksi:

Kullakin on oikeus halutessaan pyytää poistamaan kaikki häntä koskevat tiedot rekisteristä, ottamalla yhteyttä yhdistyksen sihteeriin, lukuun ottamatta jäsenrekisterin pakollisia tietoja.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.