PITÄJÄRAATI- LÄHIDEMOKRATIA

Uudistettu kuntalaki (410/2015) velvoittaa kuntia aiempaa selkeämmin edistämään asukkaiden ja palvelujen käyttäjien oikeuksia osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.

Kuopiossa lähidemokratia-mallin valmistelun lopputuloksena on syntynyt toimintarakenne, jossa ensivaiheessa Kuopion kaupungin kuntaliitosalueille (Riistavesi, Karttula, Vehmersalmi, Nilsiä, Maaninka ja Juankoski) perustetaan "Pitäjäraadit", joiden tehtävänä on edistää kuntalain 22 §:n mukaisesti kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Pitäjäraadit toimivat kaupunginhallituksen alaisuuteen perustettavan lähidemokratiajaoston ohjauksessa, jaostolle varataan 180.000 euron suuruinen kehittämisraha. Kullekin perustettavalle pitäjäraadille varataan vuosittain 30.000 euron suuruinen toimintamääräraha. Pitäjäraadit aloittavat toimintansa 1.6.2017, joten ensimmäisenä toimintavuonna määrärahat puolitetaan; 15.000 €/raati ja lähidemokratiajaoston kehittämisraha 90.000 €.

Koy:n ja Pitäjäraadin välisen yhteistyön rakentaminen ja toteuttaminen on tärkeimpiä vuoden 2017 tavoitteista.