KAUPUNGINOSAYHDISTYS 

Kaupunginosayhdistys (Koy) Vehmersalmi ry perustettiin keväällä 2015 jatkamaan Vehmersalmen Kylät ry:n toimintaa. Yhdistyksen jäseniä voivat olla henkilöt tai yhteisöt; yhdistykset, yritykset tai muut toimijat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen.

Kaupunginosayhdistys (Koy) Vehmersalmi ry toimii aktiivisesti alueen asukkaiden ja toimijoiden hyväksi pyrkii vaikuttamaan kaupungin päätöksentekoon Vehmersalmen palvelujen säilymiseksi tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin palvelualueiden kanssa tekee asukaslähtöisiä aloitteita ja antaa lausuntoja kaupungin hallinnolle edistää alueellista toimijayhteistyötä yhdistysten, yritysten, kunta- ym. toimijoiden kanssa tiedottaa asukkaille Vehmersalmea koskevista asioista, tapahtumista, palveluista jne. järjestää kaikille avoimia koulutuksia, tapahtumia, retkiä ym. tuo lisää resursseja kaupunginosan kehittämiseen hanketoiminnalla toivottaa Pitäjäraadin tervetulleeksi Vehmeriin!